Thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty tại Thanh Hóa
 
Theo quy định tại Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2014 thì địa chỉ trụ trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Doanh nghiệp tại Thanh Hóa muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính cần thực hiện thủ tục thay đổi với các cơ quan có thẩm quyền. Luật Blue xin hướng dẫn như sau:

Tham khảo ==> Dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa
 

Hình minh họa 
 
 
Thủ tục với cơ quan thuế
 
Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
Doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh trụ sở khác quận nộp 05 bộ hồ sơ lên chi cục thuế cũ để chốt thuế hiện tại và nhận kết quả là mẫu 09, 09a.
 
Hồ sơ gồm:
 
Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở khác quận
Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở
Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển quận.
Mẫu 08.
Giấy đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực.
Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ
Số lượng hồ sơ: 03 bộ chính
Thời hạn thủ tục hoàn thành tại Chi Cục thuế thông thường là 10- 15 ngày làm việc.
 
Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Thanh Hóa
 
Doanh nghiệp gửi hồ sơ thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký, hồ sơ bao gồm:
 
Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
 
Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tại Thanh Hóa sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.
 
Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới, hồ sơ bao gồm:
 
Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Kèm theo Thông báo phải có:
 
Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BLUE


Địa chỉ: Số 146 Nguyễn Sỹ Sách (Tầng 4), TP Vinh, Nghệ An

Hotline: 0947.502.208 - 0974.208.518