Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thủ tục giải thể Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 
Doanh nghiệp của bạn đang gặp khó khăn trong công việc kinh doanh. Bạn không muốn kéo dài tình trạng này. Bạn muốn giải thể công ty để giảm bớt gánh nặng trách nhiệm về thuế nhưng bạn chưa nắm rõ các thủ tục hành chính để giải thể doanh nghiệp. Tư vấn Luật Blue xin giải đáp những thắc mắc của Qúy doanh nghiệp như sau:

Tham khảo==> Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An


 
1. Hồ sơ xin giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm:
 
 
-  Biên bản họp giải thể của Hội đồng thành viên
 
-  Quyết định về việc giải thể. Quyết định giải thể do Chủ tịch Hội đồng thành viên ký.
 
-  Biên bản thanh lý tài sàn công ty và thanh toán hết các khoản nợ
 
-  Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội
 
-  Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết
 
-  Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế (do cơ quan thuế xác nhận);
 
-  Thông báo về việc thực hiện quyết định giải thể công ty
 
-  Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu ( đối với doanh nghiệp thành lập trước 30/6/2015). Trường hợp doanh nghiệp thành lập sau 30/06/2015 thì làm thủ tục trả mẫu dấu ở sở kế hoạch đầu tư.
 
-  Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
 
-  Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
 
2. Các bước thực hiện giai the cong ty TNHH hai thành viên trở lên:
 
 
Bước 1: Quyết toán với cơ quan thuế – khóa mã số thuế.  
 
Tiến hành trả mẫu dấu tại cơ quan công an tỉnh, thành phố ( nếu công ty thành lập trước 30/06/2015). Trả mẫu dấu tại sở kế hoạch đầu tư (nếu công ty thành lập sau 30/06/2015)
 
Bước 2: Nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ,
 
Bước 4:     Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BLUE


Địa chỉ: Số 146 Nguyễn Sỹ Sách (Tầng 4), TP Vinh, Nghệ An

Hotline: 0947.502.208 - 0974.208.518