Thủ tục cần thiết để thực hiện việc thông báo sử dụng mẫu dấu của chi nhánh

 thủ tục  thực hiện việc thông báo sử dụng mấu dấu của chi nhánh
Thông báo mẫu con dấu doanh nghiệp:
Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục II-8, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện diện (Phụ lục II-10, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện diện (Phụ lục II-9, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

Khách hàng nộp hồ sơ thông báo sử dụng mấu dấu chi nhánh :
Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ trao cho doanh nghiệp giấy biên nhận với nội dung sẽ đăng tải thông báo sử dụng mẫu dấu cho chi nhánh lên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp trong 03 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.
Doanh nghiệp thực hiện nộp thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh tại nơi đặt trụ sở chính của chi nhánh.
Hồ sơ cần chuẩn bị sử dụng mẫu dấu chi nhánh :
Tên, Mã số doanh nghiệp, Địa chỉ trụ sở chính của chi nhánh;
Thông báo mẫu dấu có chữ ký và dấu của doanh nghiệp mà chi nhánh trực thuộc. 
Số lượng con dấu, mẫu con dấu và thời điểm có hiệu lực của con dấu.
Cách thức thực hiện khắc dấu
Trình tự làm việc tại cơ quan nhà nước :
Trường hợp doanh nghiệp kiểm tra không có bản scan thì lên cơ quan đăng ký kinh doanh nhận và sử đổi bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn.
Sau thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Doanh nghiệp kiểm tra thông tin trên trang đăng ký kinh doanh về tình trạng hồ sơ, thông báo sử dụng mẫu dấu của chi nhánh, Khi trên đó đã có bản scan về thông báo sử dụng mẫu dấu thì quy trình kết thúc và ngày phát sinh hiệu lực con dấu chính là ngày doanh nghiệp ghi trong Thông báo đó.
Cách thức thực hiện:
– Người địa diện theo pháp luật gửi trực tiếp thông báo về sử dụng mẫu con dấu nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
– Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, doanh nghiệp gửi thông báo đến phòng Đăng ký kinh doanh để đăng tải thông báo mẫu dấu trên công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BLUE


Địa chỉ: Số 146 Nguyễn Sỹ Sách (Tầng 4), TP Vinh, Nghệ An

Hotline: 0947.502.208 - 0974.208.518