Công ty cổ phần có những ưu, nhược điểm gì?

Ưu điểm của công ty cổ phần
Khả năng huy động vốn cao do Công ty cổ phần được phép phát hành chứng khoán. Vốn được chia thành các phần nhỏ nhất bằng nhau và được chuyển nhượng một cách tư do trên thị trường đã giúp cho Công ty cổ phần có được lợi thế nhiều hơn so với các hình thức công ty khác về việc huy động vốn dài hạn. Đây cũng là đặc điểm ưu việt của Công ty cổ phần.
Chế độ trách nhiệm của thành viện Công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Do đó, các rủi ro của cổ đông khi đầu tư vào công ty chỉ giới hạn trong số vốn mà cổ đông đó đầu tư.
Việc chuyển nhượng vốn một cách tự do, cổ đông có quyền tự do chuyền nhượng cổ phần của mình cho người khác sau 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Do vậy khi các cổ đông muốn rút lui kinh doanh hoặc bán cổ phần của mình cho người khác thì việc đó được thự hiện rất dễ dàng và đối tượng tham gia góp vốn, mua cổ phần rất rộng.
 
Thủ tục thành lập công ty cổ phần
 
Nhược điểm của công ty cổ phần
Việc thành lập Công ty cổ phần phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.
Việc ra quyết định của công ty sẽ khó khăn hơn do phải thông qua Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.Vì vậy rất dễ bỏ qua những cơ hội kinh doanh cho công ty.
Việc quản trị Công ty cổ phần phức tạp hơn so với việc quản trị các loại hình công ty khác do có sự tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lý điều hành công ty bởi các cổ đông không tham gia trực tiếp điều hành các hoạt động thường nhật của công ty.
Thành lập công ty cổ phần
 
LIÊN HỆ: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BLUE
 
Địa chỉ: P. 208, chung cư Tân Phát, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An
 
Hotline: 0947.502.208 - 0974.208.518
   


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BLUE


Địa chỉ: Số 146 Nguyễn Sỹ Sách (Tầng 4), TP Vinh, Nghệ An

Hotline: 0947.502.208 - 0974.208.518