Mua hóa đơn khi chưa đăng ký kinh doanh

Nếu như là hộ kinh doanh thì chỉ có hóa đơn bán hàng và để sử dụng hóa đơn này hợp pháp chị cần đặt mua trên cơ quan thuế. Điều kiện để mua được hóa đơn trực tiếp ( hóa đơn bán hàng ) thì cần phải có đăng  ký kinh doanh. Hồ sơ để mua hóa đơn bán hàng : 
1. CMTND của chủ hộ
2. Bản cam kết CK01/AC 
3. Giấy ủy quyền ( nếu có)
4. Đơn đề nghi mua hóa đơn 
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh. 
Mua hóa đơn khi chưa đăng ký kinh doanh
Như vậy, trong trường hợp này thì nếu như mà bạn là hộ kinh doanh thì chỉ được xuất hóa đơn bán hàng mà không được xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Còn nếu như không đăng ký kinh doanh thì cửa hàng của bạn không được tiến hành các hoạt động đặt mua cũng như xuất hóa đơn. 
Để được đặt mua hóa đơn thì bạn phải đăng ký kinh doanh và có đăng ký kinh doanh ngành nghề liên quan đến mặt hàng mà cơ sở bạn muốn thực hiện gia công. 
 
 
- Thủ tục thành lập hộ kinh doanh được quy định tại điều 71 nghị định 78/2015/NĐ-CP. 
1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:
a) Số lao động.
b) Số vốn kinh doanh.
c) Ngành, nghề kinh doanh.
d) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh. số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).
đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.
Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
 
2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
a) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
b) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh.
c) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.
d) Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Mẫu thông báo thành lập hộ kinh doanh bạn có thể tham khảo tại phụ lục III - 1 ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể bạn sẽ gửi lên cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc phòng tài chính - kế hoạch của UBND cấp huyện nơi mà hộ kinh doanh bạn đặt địa điểm kinh doanh để tiến hành hoạt động đăng ký kinh doanh.
Hóa đơn mẫu
3. Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh".
   


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BLUE


Địa chỉ: Số 146 Nguyễn Sỹ Sách (Tầng 4), TP Vinh, Nghệ An

Hotline: 0947.502.208 - 0974.208.518